BHP i ergonomia

poniedziałek, 16 września 2013 22:14 Administrator
Drukuj

 

Skrypty:

1. Zagrożenia czynnikami chemicznymi w środowisku pracy

2. Prawo pracy

3. Ocena ryzyka zawodowego

4. Ergonomia pracy z laptopem

5. ABC bhp

6. BHP w biurze

7. Ergonomia w handlu

 

Materiały pomocnicze:

1. Systemy ochrony pracy w Polsce

2. Obowiązki pracodawcy i pracownika

4. Wypadki i choroby zawodowe

9. Czynniki w środowisku pracy

10. Zagrożenia od urządzeń elektrycznych

11. Oświetlenie pomieszczeń, promieniowanie

12. Drgania mechaniczne, hałas i wibracje

13. Zagrożenie czynnikami chemicznymi w środowisku pracy - profilaktyka

14.Zagrożenie czynnikami biologicznymi

BHP podczas pracy z komputerem

Ergonomia postaw pracy

Ergonomia w życiu codziennym i w pracy zawodowej

Organizacja stanowiska pracy człowieka w pozycji stojącej

Ryzyko zawodowe

Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej

Poprawiony: poniedziałek, 24 lutego 2014 23:33