Staże zawodowe dla uczniów

czwartek, 01 czerwca 2017 07:11 Administrator
Drukuj

STAŻE ZAWODOWE DLA UCZNIÓW

Zarządzenie Prezydenta Miasta Rzeszowa

Regulamin rekrutacji i udziału w praktykach zawodowych i stażach zawodowych

Załącznik nr 1 - Wykaz szkół w Rzeszowie objętych wsparciem

Załącznik nr 2 - Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 3 - Deklaracja uczestnictwa

Załącznik nr 4 - Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o dochodach

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o niepełnosprawności

Informacje o numerze rachunku bankowego

Oświadczenie na potrzeby zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnegoPoprawiony: czwartek, 28 lutego 2019 22:09