8
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 KN 2ct-2/2 proj.graf
KN 2dt-3/4 proj.publ
KN 1cp-1/2 proj.graf
KN 2dt-3/4 proj.publ
KN 2dt-3/4 proj.publ
2 8:50- 9:35 KN 2ct-2/2 proj.graf
KN 2dt-3/4 proj.publ
KN 1cg-1/2 proj.graf
KN 2dt-3/4 proj.publ
KN 2dt-3/4 proj.publ
3 9:40-10:25 KN 2ct-2/2 proj.graf
KN 1cp-1/2 proj.graf
KN 1cg-1/2 proj.graf
KN 1cg-1/2 proj.graf
KN 2dt-3/4 proj.publ
4 10:35-11:20 KN 1cg-2/2 proj.graf
KN 1cp-1/2 proj.graf
KN 2dt-3/4 proj.graf
KN 1cg-2/2 proj.graf
 
5 11:35-12:20 KN 1cg-2/2 proj.graf
KN 1cp-2/2 proj.graf
KN 2dt-3/4 proj.graf
JS 1ap-2/2 informatyka
TM 3ct-2/2 prac.ob.wydr
6 12:25-13:10 KN 1cp-2/2 proj.graf
KN 1cp-2/2 proj.graf
KN 2dt-3/4 proj.graf
TM 3ct-2/2 prac.druk2D
TM 3ct-2/2 prac.ob.wydr
7 13:20-14:05 KN 1cg-1/2 proj.graf
KN 1cg-2/2 proj.graf
TU 2ct-2/2 proj.publ
TM 3ct-2/2 prac.druk2D
TU 2ct-2/2 proj.publ
8 14:10-14:55 KN 1cg-1/2 proj.graf
KN 1cg-2/2 proj.graf
TU 2ct-2/2 proj.publ
TU 2ct-2/2 proj.publ
TU 2ct-2/2 proj.publ
9 15:00-15:45       TU 2ct-2/2 proj.publ
TU 2ct-2/2 proj.publ
Drukuj plan
wygenerowano 24.04.2020
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum