Kursy i szkolenia dla nauczycieli

niedziela, 29 stycznia 2017 14:18 Administrator
Drukuj


KURSY I SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI

Ogłoszenie o rekrutacji na kursy i szkolenia dla nauczycieli

Zarządzenie Prezydenta i Regulamin kursów i szkoleń dla nauczycieli

Załącznik nr 1 Wykaz Szkół w Rzeszowie objętych wsparciem

Załącznik nr 2 Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 3 Deklaracja uczestnictwa

Załącznik nr 4 Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 5 Rezygnacja z kursów i szkoleń

Załącznik nr 6 Oświadczenie o dochodach

Załącznik nr 7 Zgoda na udział nauczyciela w kursach i szkoleniach

Załącznik nr 8 Wykaz osiągnięć w pracy dydaktycznej

Wzór karty oceny formalnej

Wzór karty oceny merytorycznej

Poprawiony: sobota, 19 maja 2018 00:02