Studia podyplomowe dla nauczycieli

niedziela, 29 stycznia 2017 14:06 Administrator
Drukuj

 

STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI

Ogłoszenie o rekrutacji na studia podyplomowe dla nauczycieli

Regulamin rekrutacji na studia podyplomowe dla nauczycieli

Zarządzenie Prezydenta MRz studia VII-987-2017

Załącznik nr 1. Wykaz Szkół w Rzeszowie objętych wsparciem

Załącznik nr 2 Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 3 Deklaracja uczestnictwa

Załącznik nr 4 Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 5 Rezygnacja ze studiów podyplomowych

Załącznik nr 6 Oświadczenie o dochodach za 2015r

Załącznik nr 7 Zgoda na udział nauczyciela w studiach podyplomowych

Załącznik nr 8 Wykaz osiągnięć w pracy dydaktycznej

Załącznik nr 9 Umowa udziału w studiach podyplomowych dla nauczycieli

Poprawiony: czwartek, 09 lutego 2017 11:43