Być przedsiębiorczym

niedziela, 06 stycznia 2013 14:38 Administrator
Drukuj

BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Działania 3.3 „Poprawa jakości kształcenia”

Poddziałania 3.3.4 „Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty Konkursowe”.

Instytucja Pośrednicząca: Ośrodek Rozwoju Edukacji

Cel główny:
Poprawa jakości kształcenia w zakresie nauczania przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości” uczniów szkół ponadgimnazjalnych woj. podkarpackiego  poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu nauczania oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej o aspekt praktyczny w latach 2012-2015.

Okres realizacji: od 1.08.2012 r. do 31.07.2015 r.

 

Projekt zakłada:

Poprawiony: niedziela, 06 stycznia 2013 14:42