Dla Maturzystów

środa, 20 maja 2020 14:55 Administrator
Drukuj

WAŻNE INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW !!!

  1. W roku 2020 nie przeprowadza się egzaminu maturalnego z języka polskiego i języka obcego nowożytnego w części ustnej. Wyjątek stanowią absolwenci, którzy aplikować będą na uczelnie zagraniczne i w postępowaniu rekrutacyjnym są zobowiązani przedstawić wynik z egzaminu ustnego.

Jeżeli są tacy absolwenci, proszę bezwzględnie w terminie do 25 maja 2020 (poniedziałek) skontaktować się z sekretariatem szkoły.

  1. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. (nie ma możliwości wypożyczania przez szkołę żadnych przyborów)
  2. Szkoła zapewnia jedynie: słowniki na język polski i tablice wybranych wzorów.
  3. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą.
  4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
  5. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
  6. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia.

Harmonogram i szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji egzaminu maturalnego zostaną podane w terminie późniejszym.

Poprawiony: środa, 20 maja 2020 14:57