Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - czytajmy nowości

poniedziałek, 27 listopada 2017 12:26 Administrator
Drukuj

1. Konkurs będzie trwał od 27.11. 2017 r. do 20.12.2017 r.

2. Uczestnicy konkursu – czytelnicy - w s z y s t k i e  klasy ZSE.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest  p r z e c z y t a n i e  co najmniej jednej książki z zakupów/nowości w ramach NPRCz.

4. Na podstawie przeczytanej książki czytelnicy mają przygotować plakat reklamowy (w formacie A4 lub A3 dowolną techniką płaską) lub recenzję (1-2 strony formatu A5).

5. Prace mogą być indywidualne bądź grupowe.

6. Podpisane prace należy złożyć w bibliotece do dnia 20.12.2017 r.

7. Zwycięzcy będą wyłonieni przez komisję konkursową w styczniu 2018 r.

8. W konkursie przewidziane są ciekawe nagrody nie będące książką.

 

Cele:

- Zachęcanie do czytania nowych nabytków książkowych.

- Rozbudzenie zainteresowań literaturą popularną.

- Promocja czytelnictwa.

- Utrwalanie nawyku obcowania z książką.

- Podnoszenie kultury czytelniczej.

- Budowanie relacji biblioteka – czytelnik.