LIDER EDUKACJI ZAWODOWEJ

sobota, 17 września 2011 22:51 Administrator
Drukuj

Technikum nr 5 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie jako jedyna szkoła w woj. podkarpackim, została wyróżniona w konkursie Lider Edukacji Zawodowej, ogłoszonym przez MEN w ramach projektu „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru". Głównym celem tego konkursu było wyłonienie i promocja szkół osiągających wysoką jakość i efektywność kształcenia zawodowego.

14 września 2011 r. podczas uroczystości wręczania dyplomów laureatom konkursu, dyrektor szkoły Grażyna Sabik, otrzymała dyplom za to wyróżnienie z rąk sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas. W uroczystości tej uczestniczyli również Marta Kruczek-Grochala - nauczycielka przedmiotów zawodowych i  Piotr Warzocha - przewodniczacy Samorządu Uczniowskiego.

Nagrodą za wyróżnienie jest zestaw interaktywny: tablica interaktywna i projektor.

Pani dyrektor Odbiera dyplom

 

Od lewej: Krystyna Szumilas - Sekretarz Stanu , Marta Kruczek-Grochala - nauczycielka ZSE, Grażyna Sabik - dyrektor ZSE, Piotr Warzocha - przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.