UE POKL - Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne

niedziela, 20 lutego 2011 23:16 Jacek Sączawa
Drukuj

Od roku szkolnego 2010/2011 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie realizowany jest projekt:

„Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”

 

 

W naszej szkole są prowadzone zajęcia wyrównawcze z matematyki w czterech grupach. W zajęciach biorą udział uczniowie z klas trzecich. Jest to ostatni trzeci rok prowadzenia zajęć w tym projekcie.

 

Projekt współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet: III – Wysoka jakość systemu oświaty

Działanie: 3.3. Poprawa jakości kształcenia

Poddziałanie: 3.3.4. Modernizacja treści i metod kształcenia

Projekt realizowany przez Uniwersytet Rzeszowski w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie

Czas trwania projektu: od 2009.12.31 – 2013.09.30

Więcej informacji: http://mum.univ.rzeszow.pl/

Poprawiony: czwartek, 30 sierpnia 2012 00:38