O nas

poniedziałek, 14 grudnia 2009 18:24 Administrator
Drukuj
"Człowiek jest wielki:
nie przez to, co posiada,
lecz przez to kim jest;
nie przez to, co ma,
lecz przez to czym dzieli się z innymi" (
Jan Paweł II)

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju
Zespołu Szkół Ekonomicznych "Ekonomik".
Organizacja Pożytku Publicznego


Razem można skuteczniej działać i osiągać więcej.


Kierując się tą ideą, staraniem Dyrekcji oraz Rady Pedagogicznej naszej szkoły na początku roku 2009 utworzone i zarejestrowane zostało Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół Ekonomicznych - Ekonomik.

Głównymi zadaniami jakie stawiają przed sobą członkowie stowarzyszenia, są:

 


Cele te realizowane będą przez inicjowanie i wspieranie działań popularyzujących szkołę, fundowanie stypendiów i nagród wybijającym się uczniom, zaangażowanie się w rozwój życia kulturalnego, prowadzenie działalności rozszerzającej horyzonty poznawcze młodzieży, organizację zajęć turystycznych i rekreacyjnych, wolontariat. Istotnym celem Stowarzyszenia jest zdobywanie środków finansowych i rzeczowych wspomagających działania zgodne ze statutowymi celami.

Serdecznie zapraszamy Rodziców, Absolwentów i wszystkich Sympatyków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie do współpracy na rzecz lepszej edukacji i wychowania uczniów naszej szkoły jako członków zwyczajnych lub wspierających Stowarzyszenie Ekonomik Wierzymy , że efekty naszych wspólnych działań wpłyną na poprawę jakości kształcenia, lepsze przygotowanie uczniów do pełnienia ról społecznych i zawodowych a w przyszłości przyczynia się do rozwoju miasta, regionu i kraju

Poprawiony: czwartek, 29 stycznia 2015 11:31