logo
Home Projekty
Projekty

Obszar 1

Drukuj PDF

Obszar 1 - Zajęcia edukacyjne

Na lekcjach wychowania fizycznego proponujemy szeroki wachlarz form aktywności ruchowej, tak by każdy uczeń mógł odnaleźć  dyscyplinę sportową dla niego ciekawą i  interesującą.

Główny nacisk  kładziemy na  urozmaicanie zajęć , dostosowanie  ich  do potrzeb i możliwości ruchowych  uczniów,  indywidualizację, pobudzanie  automotywacji  do dalszego rozwoju fizycznego.

Staramy się  uatrakcyjnić lekcje wzbogacając je o nowe  treści, metody i  środki,tak by lekcje wychowania fizycznego były ciekawsze i wzbudzały pozytywne emocje.

Nasza  oferta  obejmuje następujące  formy ruchu :

siatkówka    dziewcząt

siatkówka chłopców

koszykówka dziewcząt

koszykówka chłopców

unihokej  dziewcząt

unihokej  chłopców

tenis stołowego dziewcząt

tenis stołowego chłopców

badminton dziewcząt

badminton chłopców

piłka nożna dziewcząt

piłka nożna chłopców

lekcje muzyczno-taneczne (aerobik)

lekcje rozwijające sprawność ogólną

zdjęcia  z drabinką koordynacyjna

lekcje relaksacji

 

Scenariusz  lekcji  piłki nożnej  dziewcząt

Scenariusz lekcji z piłki siatkowej  chłopców

Poprawiony: środa, 26 marca 2014 15:26
 

Być przedsiębiorczym

Drukuj PDF

BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Działania 3.3 „Poprawa jakości kształcenia”

Poddziałania 3.3.4 „Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty Konkursowe”.

Instytucja Pośrednicząca: Ośrodek Rozwoju Edukacji

Cel główny:
Poprawa jakości kształcenia w zakresie nauczania przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości” uczniów szkół ponadgimnazjalnych woj. podkarpackiego  poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu nauczania oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej o aspekt praktyczny w latach 2012-2015.

Okres realizacji: od 1.08.2012 r. do 31.07.2015 r.

 

Projekt zakłada:

  • udział uczniów w wirtualnej symulacji działalności przedsiębiorstwa na rynku, na podstawie  Grę Biznesową
  • Wizyty studyjne w przedsiębiorstwach
  • Spotkania warsztatowe z pracodawcami
  • Zajęcia dla uczniów „Praktyczne wykorzystanie matematyki finansowej”
  • Dwa Szkolenia dla nauczycieli: „Praca w grupach” i „Elementy matematyki finansowej”
  • Nagrody rzeczowe (m.in. tablety) dla najlepszej grupy uczniów biorącej udział w zajęciach prowadzonych na Grze Biznesowej
Poprawiony: niedziela, 06 stycznia 2013 14:42
 

Lista zakwalifikowanych

Drukuj PDF

Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowany w ramach działania 3.4.2 POKL na zasadach Programu Uczenie się przez całe życie

 

Lista uczniów zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie

„Dobre przygotowanie zawodowe atutem na rynku pracy” (numer projektu: 2012-1-PL1-LEO01-27524)

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Miejsce praktyki

1

Lidia Szmigiel

3 ct

Niemcy

2

Katarzyna Welc

3 ct

Niemcy

3

Sylwia Barczyk

3 ct

Niemcy

4

Paulina Dec

3 at

Niemcy

5

Katarzyna Sagan

3 ct

Niemcy

6

Justyna Rajzer

3 ct

Słowacja

7

Karolina Nowak

3 bt

Słowacja

8

Joanna Poźniak

3 bt

Słowacja

9

Wojciech Przydział

3 ct

Słowacja

10

Justyna Czaja

3 at

Słowacja

11

Łukasz Rączy

3 at

Słowacja

12

Natalia Szopiak

3 th

Słowacja

13

Kamil Pyrcz

3 th

Słowacja

14

Daniel Włoch

3 th

Słowacja

15

Klaudia Adamiec

3 th

Słowacja

 

 

Informacja o projekcie

Drukuj PDF

Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowany w ramach działania 3.4.2 POKL na zasadach Programu Uczenie się przez całe życie

 

W latach 2013 – 2014 Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Skłodowskiej – Curie w Rzeszowie we współpracy ze szkołami partnerskimi z Monachium (Städtische-Robert-Bosch-Fachoberschule für Wirtschaft, Verwaltung und Rechtspflege München) i Koszyc (Obchodna Akademia) realizuje projekt: Dobre przygotowanie zawodowe atutem na rynku pracy” (2012-1-PL1-LEO01-27524).

Projekt realizowany jest na zasadach programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”

Projekt zakłada wyjazd 30 uczniów kl. III  technikum w zawodach technik ekonomista i technik handlowiec na praktyki zawodowe do Monachium i Koszyc (15 uczniów – marzec 2013, 15 uczniów – listopad 2013).

Praktyka umożliwi uczniom skonfrontowanie wiedzy i umiejętności z wymaganiami stawianymi przez zagranicznych pracodawców, poznanie niemieckiej i słowackiej kultury pracy, zweryfikowanie na stanowisku pracy posiadanych umiejętności zawodowych. Odbyte przez uczniów praktyki w nowoczesnych firmach pokażą różnorodne strategie zarządzania, sprawne metody organizacji pracy, planowania i kierowania ludźmi, a także przyczynią się do nowego postrzegania siebie, zwiększenia wiary w swoje umiejętności zawodowe i komunikacyjne. Bardziej świadomi swoich atutów uczniowie pozbędą się kompleksów mieszkańców Europy środkowo - wschodniej, przekonają się że kwalifikacje zawodowe na wysokim poziomie są realną przepustką do międzynarodowego świata pracy. Praktyka za granicą jest najlepszym sposobem uczenia się, gdyż pozwala samodzielnie wykonywać zadania zawodowe na konkretnych stanowiskach przy innej niż w Polsce organizacji i zróżnicowanych metodach pracy. Staż w europejskich firmach pozwoli na kontakt z językiem obcym w sytuacjach zawodowych i życia codziennego. Zachęci do nauki współczesnych języków obcych, pokazując jak ważna jest to umiejętność, zweryfikuje wiedzę, ukształtuje postawę akceptacji dla innej kultury. Pracodawcy oczekują od absolwentów szkół zawodowych nie tylko kompetencji zawodowych, ale również umiejętności współpracy w grupie i sprawności organizacyjnych w realizacji  projektów zadaniowych - projekt doskonali te umiejętności. Uczenie się akceptacji i tolerancji w kontaktach z ludźmi o różnej kulturze narodowej jest szczególnie ważnym zagadnieniem z punktu widzenia celów tego projektu. Projekt poprawi pod względem jakościowym i ilościowym ogólnoeuropejską mobilność osób biorących udział w początkowym etapie kształcenia zawodowego - pokaże perspektywę kariery zawodowej poza miejscem zamieszkania młodym, dobrze przygotowanym do pracy uczniom średnich szkół zawodowych. Nawiązana współpraca ze szkołami i pracodawcami w Niemczech i Słowacji pomoże opracować efektywne programy kształcenia, ułatwi rozwój innowacyjnych, dobrych jakościowo praktyk a wypracowane wspólnie oczekiwane kompetencje i zasady oceniania zwiększą przejrzystość i zasady uznawania kwalifikacji.

Link: REGULAMIN REKRUTACJI

Poprawiony: piątek, 04 stycznia 2013 16:04
 

Krok w przedsiębiorczość

Drukuj PDF

Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie jest jedną z kilkudziesięciu szkół ponadgimnazjalnych woj. podkarpackiego i małopolskiego, w których w bieżącym roku szkolnym realizowany jest innowacyjny projekt „Krok w przedsiębiorczość”.  Projekt  ten finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – PO „Kapitał Ludzki” (priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.5 Projekty innowacyjne).

Głównym jego celem jest pilotażowe wdrożenie testujące (w woj. małopolskim i podkarpackim) innowacyjnego programu kształtowania postaw przedsiębiorczych, rozwijania kompetencji matematycznych i umiejętności komputerowych w szkołach ponadgimnazjalnych. Opracowany program kształcenia oparty jest na koncepcji tworzenia przez uczniów wirtualnej firmy (zlokalizowanej na otwartej platformie edukacyjnej) i konkurowania na wirtualnym rynku.

Projekt jest realizowany przez podmioty mające duże doświadczenie w zakresie opracowywania strategii edukacyjnych, kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz działalności publikacyjnej dla sektora oświatowego, tj.: Wydawnictwo Nowa Era (lider projektu), Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (partner) oraz Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie (partner).

W realizacji projektu w Zespole Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie uczestniczy 10 uczniów kl. 3ct Technikum w zawodzie technik ekonomista. Biorą oni udział w zajęciach dydaktycznych dotyczących zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz  doskonalących umiejętności matematyczne i informatyczne, wykonują wynikające z programu ćwiczenia i rozwiązują praktyczne problemy związane z prowadzeniem firmy. Do dyspozycji mają interesujące materiały dydaktyczne, prezentacje, testy, fora itp. umieszczone na specjalnie utworzonej platformie edukacyjnej.  Zrealizowane przez uczniów zadania są systematycznie oceniane, co pozwala na bieżące diagnozowanie przyrostu ich wiedzy i praktycznych umiejętności.  Do realizacji tego projektu szkoła została wyposażona w tablicę interaktywną i komputer.

Koordynatorem szkolnym projektu jest Mariusz Rawski. Za prowadzenie zajęć i opiekę nad uczestnikami odpowiadają: Marta Kruczek-Grochala i Mariusz Rawski

Poprawiony: poniedziałek, 21 listopada 2011 11:40
 

UE POKL - Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne

Drukuj PDF

W roku szkolnym 2010/2011 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie realizowany jest projekt:

„Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”

 

W naszej szkole są prowadzone zajęcia wyrównawcze z matematyki w czterech grupach. W zajęciach biorą udział uczniowie z klas pierwszych. Zajęcia są zaplanowane na trzy lata.

 

Projekt współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet: III – Wysoka jakość systemu oświaty

Działanie: 3.3. Poprawa jakości kształcenia

Poddziałanie: 3.3.4. Modernizacja treści i metod kształcenia

Projekt realizowany przez Uniwersytet Rzeszowski w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie

Czas trwania projektu: od 2009.12.31 – 2013.09.30

Więcej informacji: http://mum.univ.rzeszow.pl/

Poprawiony: piątek, 11 marca 2011 13:12
 


Strona 4 z 5SEKRETARIAT

czynny

7.30 - 15.30

English French German Italian Polish Russian Slovak Hungarian
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDziś244
mod_vvisit_counterWczoraj956
mod_vvisit_counterW tym tygodniu2118
mod_vvisit_counterW zeszłym tygodniu6088
mod_vvisit_counterW tym miesiącu10115
mod_vvisit_counterW zeszłym miesiącu18683
mod_vvisit_counterOd początku2161309

Online (ostatnie 20 minut): 16
Twój nr IP: 3.235.41.241
,
Dzisiaj jest: Kwi 13, 2021